Casco-levering

Mocht u alleen behoefte hebben aan een stevige basis, dan is casco-levering natuurlijk ook mogelijk.

Uitgaande van de bouwtekeningen en uw mogelijkheden kunnen we in overleg bepalen in welk stadium u de woning, of een ander bouwproject, opgeleverd wilt krijgen.

De afrondende werkzaamheden kunt u dan zelf uitvoeren of aan anderen uitbesteden.