Ontwerp

Bouwbedrijf Glazenburg kan zelf een volledig woning-ontwerp voor u verzorgen, waarbij in een aantal gesprekken zo goed mogelijk wordt aangesloten op uw wensen, daarbij rekening houdend met bouwvoorschriften, vergunningen en materiaal- en constructietechnische mogelijkheden en beperkingen.

Het is echter net zo goed mogelijk een door uzelf of door een architect ontworpen woning te bouwen.

Omdat ons bedrijf bewust klein is gebleven zijn de communicatielijnen kort en helder. In onderling overleg kan het vertrouwen groeien, menselijke misverstanden kunnen worden vermeden of direct uit de weg worden geruimd, en het hele proces blijft open en  flexibel. Tussentijdse wijzigingen zijn eenvoudig door te voeren.

Wij overleggen met elkaar, en u als opdrachtgever en gesprekspartner heeft veel invloed op het hele bouwproces.